REGISTERED STUDENTS

 

Autumn 2003

 

Sr. No.

Roll Number

Name

Project Group

Number

 

1

  01ME1024

Deepak Pandey

1

2

01ME1033

Parthasarathy Basu

1

3

01ME1034

Rahul Kumar Jha

1

4

01ME3011

Gopal Jee

1

5

01MF3009

Tanay Gupta

1

 

 

 

 

1

01CH1022

Anshul  Agrawal

2

2

01CH3006

Abhishek Gupta

2

3

01MF1022

Nishank Bani

2

4

01EC3004

Saroj Kumar Thakur

2

5

01EC1010

L Viswanath

2

 

 

 

 

1

01AE1005

Chakresh Sharma

3

2

01CE3004

Ankur Rai

3

3

01EG1002

C Vijay Anand

3

4

01EC1004

Rajneesh Oraon

3

5

11AE1020

Anand Kumar

3

 

 

 

 

1

01EE1012

Rupam Mukherjee

4

2

01EE1034

Shuvabrata Nandi

4

3

01EG1011

Kohinoor Gupta

4

4

01GG2011

Arindam Samanta

4

5

01MA2020

Vihang Patel

4

 

 

 

 

1

01ME1017

Satyen

5

2

01ME1035

Niteshkumar Singh

5

3

01ME1040

Soumyakant Mallick

5

4

O1ME1041

Chetanshu Kr. Naik

5

5

01ME3031

Sourabh Kumar

5

 

 

 

 

1

01NA1006

Vipul Singhal

6

2

01NA1009

Saurabh Prasad

6

3

01NA3002

Yousuf Fauzan

6

4

01ME1029

Sophia Randhawa

6

5

01ME1042

V V Chandrashekhar

6

 

 

 

 

1

01CE1004

Anu Mishra

7

2

01CE1014

Anupam Srivastava

7

3

01CE1020

Atul Narayan

7

4

01CE1023

Anurag

7

5

01CE3003

Suhurut Kumar Panda

7

 

 

 

 

1

01CE1007

Shireesh Johari

8

2

00CE3006

A K Mahadevan

8

3

00CE3007

Nilanjana Chakrabarti

8

4

01IE1018

Pradeep Susarla

8

5

01MF1015

Pratap Mohandas

 

 

 

 

 

1

01AR1001

Arvind Iyer

9

2

01AR1005

Swapnil Kant Dixit

9

3

01AG3001

A G Sudarshan

9

4

00BT1011

Vemprala Architha

9

5

00EE1001

Anamika

9

 

 

 

 

1

01EC1018

G Siva Krishna

10

2

01EG1004

Sagnik Chakrabarti

10

3

01EG1012

Debajyoti Roy

10

4

01NA1013

Saket Sarkar

10

5

01ME1005

Ajay Kumar

10

 

 

 

 

1

01AR1016

Koushik Choudhury

11

2

01AR1018

Sabyasachi Chatterjee

11

3

01CE1009

Chaitanya Vardhan

11

4

01CE1013

V Vinay Babu

11

5

01CE1025

S Bhaskar

11

 

 

 

 

1

01CE3001

P Santosh

12

2

01IM1001

Manas Sikder

12

3

01MF1009

Shubhashis De

12

4

01MF1011

Shahid Equbal

12

5

01MF3008

M Srinivas Rao

12