REGISTRED STUDENTS

 

 

 

Sl

Roll No.

Name

1

02CE1002

DEBADITYA DUTTA

2

02CE1003

BHIDE AJIT DEEPAK

3

02CE1004

BISWAJEEBAN DASH

4

02CE1006

J S TEJASWI

5

02CE1007

PRAVEEN KHEMKA

6

02CE1008

MAHESH AGARWAL

7

02CE1009

VIKAS GOYAL

8

02CE1010

NISHANT MALHOTRA

9

02CE1014

SUDARSHAN KUMAR

10

02CE1015

AMIT GUPTA

11

02CE1016

ABHISHEK KUMAR TIWARI

12

02CE1019

MOHD AAMIR KHAN

13

02CE1020

MAYANK TAYAL

14

02CE1021

JACQUES KRISTOFF ROLAND

15

02CE1023

SUNDEEP BHIMIREDDY

16

02CE1024

A SRIKANTH

17

02CE1025

KUMAR VIVEK

18

02CE1029

DEEPAK KUMAR MALLICK

19

02CE1030

MANISH KUMAR

20

02CE1031

DEBATOSH DAS

21

02CE1032

ANIMESH MANDAL

22

02CE3001

JATIN JAITANE

23

02CE3002

CHETAN CHAUBE

24

02CE3003

CHANDAN MISHRA

25

02CE3004

J V RAJESH KUMAR

26

02CE3005

ABHISHEK CHOWDHURY

27

02CE3006

RAVI PRATAP SINGH

28

02CE3007

TARUN BHAMBRA

29

01CE1011

ABHISHEK ANAND